MŠ Pohádka, logo

Mateřská škola Pohádka, Plešivecká ul. Litoměřice

O naší škole

Mateřská škola Plešivecká 17 je součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) dostal název „Půjdem spolu do pohádky, půjdem tam a zase zpátky“.

MŠ je dvoupatrová budova s přilehlou velkou zahradou, která je zasazena do klidného prostředí ve středu činžovních domů. Její rekonstrukce proběhla v r.2009. Celková revitalizace mateřské školy byla provedena v r.2015 (zateplení, výměna otvorových výplní....). Vzhledem k umístění na okraji města mají děti dostatečný prostor k vycházkám po okolní přírodě. V budově se nachází 4 třídy, z toho 1 třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti s vadami řeči. Aktuální kapacita je nyní 86 dětí.

V blízkosti MŠ je zastávka MHD.

budova školky - zahrada budova školky - zahrada budova školky - zahrada budova školky - zahrada budova školky - zahrada budova školky - zahrada

Pedagogický sbor «

ředitelka školy Mgr. Bc. Monika Mejtová, email reditelka@skolky-ltm.cz

statutární zástupkyně ředitelky Jana Hrdličková, email zastupce@skolky-ltm.cz

zástupkyně ředitelky MŠ: Bc. Andrea Durková

učitelky:

Budova školky Pohádka Litoměřice
Koťátka
Mgr. Iva Dočekalová
Hana Hálová
asistent pedagoga: Andrea Hnátová
Kuřátka
Eva Klincová
Eliška Pokorná
Veverky
Pavla Mačajová
Bc. Monika Mejtová
Berušky
zástupkyně ředitelky Bc. Andrea Durková
Jana Podzemská

Provoz zajišťují «

 • Školní jídelna
  • Jana Bobková, vedoucí
  • Jana Hladká, kuchařka
  • Irena Dundrová, kuchařka
 • Provozní zaměstnanci
  • Gabriela Pařízková, školnice
  • Alena Pašková, školnice

Rozpis úředních hodin vedoucí školní jídelny Jany Bobkové, Dis.

Čtvrtek: 6.00-9.00 12.00-15.00 v MŠ
V ostatní dny pondělí 6.00-14.30 až pátek 6.00-13.00 informace na telefonu 734 871 018

Denní režim «

Provoz mateřské školy: 6.00 – 16.00 hod. Děti je nutné nahlásit a přivest do 7.55 hod.

Název školy «

Mateřská škola Litoměřice, p. o., místo poskytování vzdělávání Plešivecká 17 - POHÁDKA

Motto:

Chceme být pohádková mateřská škola, která připravuje děti na cestu životem, vychovává k samostatnosti a zdravému sebevědomí, učí děti poznávat sebe, své kamarády a okolní svět a rozvíjí tvořivost, fantazii a estetické cítění dětí.

Pojďte s námi za pohádkou,
projdeme se pamětí,
naše staré kamarády
nehodíme do smetí.
| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.1 | statistiky |